Od ilu metrów zaczynają się prace na wysokości?

Praca na wysokości do należy do robót, w których najczęściej dochodzi do wypadku, wskutek nieznajomości doboru właściwych technik pracy. Przepisy BHP, jak również rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej, wyraźnie określają, jaki rodzaj robót uważa się za pracę na wysokościach i kto może i powinien ją wykonać. Niestosowanie się do przepisów nie tylko grozi wypadkiem, bywa, że ze skutkiem śmiertelnym, ale również nałożeniem kar na niefrasobliwego pracodawcę. Zobaczmy więc, jaki rodzaj prac uznawany jest w świetle obowiązującego prawa za pracę na wysokości i co to oznacza dla pracownika i pracodawcy?

Jak pracować bezpiecznie na wysokości?

W przypadku prac na wysokości duży odsetek wypadków ma miejsce z powodu niskiej świadomości zagrożenia, czy też braku konkretnego planu na wykonanie pracy. Nierzadko przyczyną nieszczęścia jest stosowanie nieprawidłowego sprzętu ochronnego czy też w ogóle nieużywanie go. Chcąc zapobiegać tego typu zdarzeniom, należy przede wszystkim zadbać o powierzenie prac osobom z doświadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami. Będąc pracodawcą, należy pamiętać o odpowiednim przeszkoleniu pracowników oddelegowanych do prac na wysokościach, jeśli chodzi o szkolenia BHP, czy też zapewnić im odpowiedniej klasy sprzęt zabezpieczający w postaci np. atestowanych szelek bezpieczeństwa, czy też kasków. Nie można zostawić pracowników szeregowych bez żadnego nadzoru nad postępem prac, a instruktaż pracowników powinien uwzględniać nie tylko konkretne oddelegowanie zadań, ale także określać kolejność prowadzenia prac czy też dokładnie omawiać wymagania BHP poszczególnych czynności.

Nasza firma od 1999 roku specjalizuje się w szeroko pojętych pracach alpinistycznych, tak bowiem często określane są prace na wysokości. To, co warto podkreślić to fakt, że absolutnie niedopuszczalne jest, aby zlecenia traktować „po macoszemu”. Najgorsza w życiu zawodowym w każdym zawodzie, a w przypadku robót na wysokości szczególnie – jest rutyna. Uniknąć jej pomagają okresowe szkolenia BHP i stosowanie nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu pozwalającemu świadczyć usługi wysokościowe w sposób bezpieczny.

Które roboty zaliczane są do prac na wysokości?

Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Nie można zapominać, że wysokość to tylko jeden z parametrów zaliczających prace do wspomnianej kategorii. Pracami na wysokości nie będą roboty, których powierzchnia jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi. Robotami na wysokości nie będą prace w przypadku gdy teren prowadzonych prac wyposażony jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem. Odrębną nieco kwestią jest uznanie zadań do wykonania za tzw. szczególnie niebezpieczne. Dlatego, choć np. mycie klasycznych okien mogłoby w świetle obowiązującej definicji prac na wysokościach, być uznane za prace na wysokościach to nie są one zaliczane do prac niosących duże zagrożenie zdrowia i życia. Ich wykonywanie również powinno podlegać nadzorowi, kontroli sposobu wykonywania i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie prace, które zaliczane w rozumieniu przepisu ogólnego bhp za prace szczególnie niebezpieczne winny być wykonywane jedynie przez osoby do tego przeszkolone, posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.


Powrót
Prace na wysokości

Prace
wysokościowe

Jesteśmy doświadczonymi alpinistami przemysłowymi. Świadczymy szeroki wachlarz usług z zakresu prac wysokościowych. Wszystkie zlecenia realizujemy rzetelnie i terminowo, ponieważ najważniejsze jest dla nas zadowolenie Klienta.

Montaż reklam

Montaż reklam 
na wysokościach

Zajmujemy się także montażem wysokich reklam. Należy pamiętać, że baner to tani i efektywny sposób promocji. Jeżeli poszukują Państwo ekipy, która zajmie się wywieszeniem Waszej reklamy, to zapraszamy do kontaktu!

Dostęp linowy

Dostęp
linowy

Najogólniej rzecz ujmując alpinizm przemysłowy, to specyficzny rodzaj pracy na wysokościach. Usługi alpinistyczne wykorzystują techniki linowe. Korzystamy z najbardziej efektywnych metod, gwarantujących dokładne wykonanie zlecenia!

Odśnieżanie dachów

Odśnieżanie
dachów

Świadczymy usługi związane z usuwaniem nadmiaru śniegu z dachów. Przypominamy, że zalegający na dachach śnieg, jest poważnym źródłem zagrożenia. Nawet najbardziej stabilna konstrukcja może pod jego wpływem zacząć przeciekać, a nawet się zapaść.

Szkolenia BHP

Szkolenia
BHP

Prowadzimy szkolenia wysokościowe BHP. Naszym nadrzędnym celem jest przekazanie wiedzy w jak najłatwiej przyswajalny dla słuchacza sposób. Serdecznie zapraszamy!